ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΟ ΒΙΟΛΙ:  ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

 


 

Κεντρική
Μόνιμα Κείμενα
Προσωρινά Κείμενα
Επίκαιρα
Μουσική Παράδοση
Σητειακές Κοντυλιές
Προσωπικές πληροφορίες

 

 

 - Α -

  1. Σητειακές κοντυλιές στη Sol maggiore
2. Κοντυλιές στη Re maggiore
3. Σητειακές κοντυλιές στη Re maggiore
4. Κοντυλιές στη La minore
5. Κοντυλιές στη Re minore
6. Κοντυλιές στη La minore (με ασκομαντούρα)
7. Κοντυλιές στη Fa maggiore
8. Κοντυλιές Σητειακές στη Sol maggiore
9. Κοντυλιές στη Re minore
10.Κοντυλιές στη La minore
 

 

Κεντρική | Μόνιμα Κείμενα | Προσωρινά Κείμενα | Επίκαιρα | Μουσική Παράδοση | Σητειακές Κοντυλιές | Προσωπικές πληροφορίες